A lejohet vënia e unazës për meshkujt, nëse lejohet, atëherë në cilin gisht duhet të vendoset?

Pyetje:
A lejohet vënia e unazës për meshkujt, nëse lejohet, atëherë në cilin gisht duhet të vendoset?

Përgjigje:

I lejohet mashkullit të vë unazë prej argjendi, ndërsa i ndalohet të vë unazë prej ari.

Lejohet unaza e argjendit, sepse edhe vetë pejgamberi alejhi selam kishte unazë prej argjendit.

” Ka ndaluar pejgamberi alejhi selam unazën e arit për meshkujt.”
( Buhariu: 5866).

Ndërsa, ku duhet të vendoset unaza, në cilin gisht?

Kjo çështje ështê e lehtë, disa prej ulemave mendojnë se unaza vendoset tek dora e majtë, unë them se më mirë është të vendoset tek dora e djathtë, tek gishti i vogël, ose tek gishti i cili vjen me rradh pas tij(tek gishti që te na shqiptartë njihet sikur gishti i fejesës, shënim i përkthyesit).

Shejh Abdullah el Humejdi, rahimehullah

Nga arabishtja:
Suad Shabani