A lejohet të pastrohemi në banjo me ujë të fryer(Lexim Kur’ani me qëllim shêrimi, rukje)?

PASTRIMI NË BANJO ME UJË TË FRYER!

Pyetje:

A lejohet të pastrohemi në banjo me ujë të fryer(Lexim Kur’ani me qëllim shêrimi, rukje)?

Përgjigje:

Lejohet të pastroheni në çdo vend(gusël, larje e tërë trupit) me ujin e fryer apo me ujë në të cilin është lexuar një pjesê nga Kur’ani me qëllim rukje, etj.

Shejh Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan,- Allahu e ruajtë.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani.