Handsimage-charity-600x400-1

A lejohet të marrim borxh për të paguar vitrat?

Pyetja:

Nëse nuk kemi para për të paguar vitrat, a lejohet t’i huazojmë parat për një kohë të caktuar në mënyrë që të paguajmë vitrat?

***

Përgjigjja:

Në këto raste nuk e ka obligim por lejohet që të marr borxh dhe të paguajë vitrat. Gjithashtu familjarët dhe shokët e këtij personi duhet të i ndihmojnë këtij personi dhe të ia mundësojnë që të paguajë sadakatul-fitrat.

Një shembull i mirë i një vëllau, shoku musliman do të ishte që të ia jepte 100 euro këtij personi dhe t’i thoshte: “Paguaj vitrat për ty dhe familjen, e tjerat mbaji për vete.”

Anën tjetër, personi i cili nuk e ka obligim të jap vitra por është në kategorinë që duhet t’i japin të tjerët, nëse atij i japin vitra dhe i grumbullohen mjaftueshëm para atëherë në këtë rast atij i obligohet të i jap vitrat.

Ngase ka njerëz që e meritojnë të japin sadaktul-fitrin, ngase nuk kanë asgjë janë të varfër. Por që më pas kur i japin njerëzit në vazhdimësi dhe atij i bëhet një shumë pasurie tani edhe atij i bëhet borxh të jap sadaktul-fitrin.

Dr. Shefqet Krasniqi