maxresdefault-6-696x392

Si mund ta gjejmë natën e Kadrit?

Kërkimi i natës së Kadrit

Prej urtësisë së Allahut të Gjithëdijshëm është që të mos jetë e përcaktuar qartë se kur është nata e Kadrit. Për këtë arsye i Dërguari i Allahut Muhamedi (alejhissalatu uesselam) na ka porositur duke na thënë: “Kërkojeni atë në dhjetë ditëshin e fundit të Ramazanit, në netët teke.” Transmetoi Ahmedi. Sidoqoftë, shumica e dijetarëve islamë janë të mendimit se nata e Kadrit është në natën e 27 të Ramazanit, kjo sipas argumenteve të tërthorta, të marra së bashku, që japin shenjë më shumë për këtë natë. Gjithsesi, besimtari i mirë është ai që ndjek traditën profetike dhe tregon përkushtim e devotshmëri duke iu lutur Allahut të Madhëruar në të gjitha netët.

Mustafa Terniqi / “Udhërrëfyesi Islam”