A lejohet të bëhet nijeti për agjërimin e ditës sê nesërme në fillimin e pjesës së parê të natës apo patjetër duhet të bëhet në syfyr?

Pyetja:
A lejohet të bëhet nijeti për agjërimin e ditës sê nesërme në fillimin e pjesës së parê të natës apo patjetër duhet të bëhet në syfyr?

Përgjigjeja:
Bêrja e nijetit duhet të bêhet para hyrjes së namazit të sabahut qoftë kjo bêrje e nijetit tê jeté né fillimin e natës apo fundin e saj.
Me rêndêsi bêrja e nijetit tê jetê para hyrjes sê namazit tê sabahut.
(Vêrejtje: Fjala êshtê pêr agjêrim obligative (ramazanin), kurse bêrja e nijetit pér agjérim nafile lejohet té bêhet edhe pas namazit té sabahut).

Autori: Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan,- Allahu e ruajtë!
Nga arabishtja: Suad B. Shabani