A LEJOHET GJIDHËNËSJA TË PRISH AGJËRIMIN!?

Pyetja:
A lejohet gjidhënësja të prishë agjërimin !?
Nëse po, atëherë kur duhet ti kompenzojë ditët e mosagjëruara, si dhe a ka mundësi ti kompenzojë ato ditë duke ushqyer të varfërit !?

Përgjigjja:

Po, le të prishë agjërimin nëse frikësohet se ka mundësi ti ik qumështi.
Ndërsa ditët e mosagjëruara le ti kompenzojë në periudhën e dimrit kur dita është më e shkurtër dhe koha e ftohtë, apo kur ka mundësi vitin tjetër etj.

Motrës në fjalë nuk i lejohet kompenzimi e ditëve të agjërimit duke ushqyer të varfërit, nëse ajo e posedon arsyetimin për të cilën nuk po agjëron.

Allahu është më i Dituri!.

Shejh Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-

Nga arabishtja:
Suad B. Shabani