A JA DO TË MIRËN VETVETES?!

– Përpiqu që këtë program ditor të propozuar ta realizosh për çdo ditë:

1. Fali pesë kohërat e namazit në kohën e vet të caktuar.

2. Lexoi nga dy faqe Kuran.

3. Bëje dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes nga libri “Mburoja e muslimanit”.

4. Lexoi nga tre hadithe për çdo ditë nga libri “Rijadu Salihin”.

5. Jep lëmoshë për çdo ditë nga pak kurse nëse ke familje jep edhe për ta lëmoshë për çdo anëtar të familjes nga pak.

6. Ndërprite përgojimin dhe bartjen e fjalëve.

7. Ec nga gjysmë orë në ditë.

8. Përsose punën ku punon dhe vepron.

9. Agjëro nga tre ditë për çdo muaj, fale namazin e  Duhasë (paradites) dhe fale  namazin e Vitrit para se me ra me fletë.

10. Fali të gjithë muslimanët dhe kërko istigfar për ta çdo ditë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU