A I DO PESËDHJETË TË MIRA ÇDO HERË KUR PIN UJË!!

A e din se mundesh t’i fitosh me lejen e Allahut pesëdhjetë të mira çdo herë kur pinë ujë!!

Mos u çudit! 

Si është e mundur kjo??

Allahu thotë: “Kush bën një vepër të mirë, do të shpërblehet dhjetëfish. Kush bën një vepër të keqe, do të dënohet vetëm sipas gjynahut që ka bërë dhe nuk do t’i bëhet kurrfarë padrejtësie”. Enam 160.

– Kur fillon të pish, thuaj bismilah. Kjo është një e mirë.

– Pi me dorën e djathtë, kjo është e mira e dytë.

– Pasoje traditën e të Dërguarit të Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, dhe pi ulur. Kjo është e mira e tretë.

– Praktikoje traditën e të Dërguarit të Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, duke pirë me tri ndërprerje. Kjo është e mira e katërt.

– Kur të lirohesh nga të pirit, thuaj elhamdulilah. Kjo është e mira e pestë.

Tash me ne i kemi pesë të mira, kurse çdo e mirë shpërblehet me dhjetë, që rezulton se ato shumëfishohen dhe bëhen pesëdhjetë.

Allahu thotë: “Allahu ia shton (shpërblimin) edhe më tepër kujt të dëshirojë”. Bekare 261.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU