A është vërtetuar se pejgamberi alejhi selam ka bërë ndonjë dua të caktuar në çdo rrotullim të tavafit të Haxhit ose Umres?

LUTJET GJATË TAVAFIT !

Pyetje:
A është vërtetuar se pejgamberi alejhi selam ka bërë ndonjë dua të caktuar në çdo rrotullim të tavafit të Haxhit ose Umres?

Përgjigje:
Nuk vërtetohet nga pejgamberi alejhi selam se ka bërê dua tê caktuar në çdo rrotullim të tavafit.

Ka ardhur në sunenin e Ebu Davudit se pejgamberi alejhi selam ka thënë mes dy këndëve(shtyllave), mes këndit të jemanit dhe gurit të zi:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
“Zoti ynë, epna të mira në këtë jetë dhe në jetën tjetër! Dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit!”
(Suneni i Ebu Davudit: 1892)

Pra, muslimani lutet gjatë kryerjes së tavafit me lutje të cilët i bëjnë hajr atij në dunja dhe ahiret, lutje me të cilat ai dëshiron të lutet për veten e tij, si dhe e angazhon veten e tij gjatë tavafit duke bërë dhikêr dhe duke lexuar Kur’an.

Gjithashtu, ka ardhur në sunenin e Tirmidhiut dhe Nesaiut nga Ibn Abasi,- Allahu qoftë i këmaqur me të!,- se Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë:
” Tavafi rreth qabes është namaz-ibadet, andaj pakësoni fjalët tuaja gjatë tavafit(mos folni me shokun tuaj fjalë të dunjas, por bëni dhikër, lutje).”
(Suneni i Tirmidhiut – 960
Suneni i Nesaiut: 2822
Suneni i Darimiut: 1841).

Shejh Hamed Ibn Abdullah Ibn Abdulaziz el Hamed.

Nga arabishtja:
Suad Shabani