A është haram të mbaj ditar personal?

Pyetje:

A është haram të mbaj një ditar ku të shkruaj çdo ditë për ngjarjet që më kanë ndodhur, se kam dëgjuar se nuk është e lejueshme?

Përgjigje:

Alejkum selam!

Nuk ka pengesë të mbahet ditar personal, duke synuar që të mbahen aty ndodhitë që kanë vlerë të kujtohen dhe që stimulojnë për vepra të mira, e jo të shënohen mëkatimet ditore, të cilat ke shpresë se Allahu mund t’i falë, por ti ia zbulon vetes dhe dikujt tjetër që mund t’i lexojë ato ndodhi.

Allahu e di më së miri!       Prof.Muhamed Dërmaku