A DONË REHATI , LARGOJU SHTATË CILËSIVE!!

Një njeri i ndershëm tha: Largoju shtatë cilësive, do të rehatohet trupi dhe zemra jote, dhe do të mbrohet nderi dhe feja!!

1. Mos u mërzit për atë që të iku!

2. Mos e bart brengën e asaj që ende s’ka ndodhur!

3. Mos i akuzo njerëzit për atë që e ke të njëjtë si tjetri!

4. Mos kërko shpërblimin e asaj që nuk e veprove!

5. Mos e shiko me epsh atë gjë që nuk e posedon!

6. Mos u zemëro mbi atë që nuk i bëri dëm atij zemërimi jot!

7. Mos e lavdëro atë njeri që nuk e di për vetveten të kundërtën e saj!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU