ZBUTE ZEMRËN TËNDE!!

Turpi jot nga Allahu vjen sipas sasisë së diturisë që e ke për Allahun …

Ka njerëz nëpër burgje, mirëpo ata janë të lumtur … ka nga njerëzit që nuk kanë hyrë asnjëherë në burg, mirëpo janë nga fatkeqit.

Ka mundësi të gjesh vështirësi në kryerjen e disa veprave të mira, mirëpo rikujtoje se ti e synon kënaqësinë e Allahut …

Zemra jote në bazë është krijuar e pastër … mirëpo, gjynahet atë e kanë nxirë.

Të devotshmit zemrat i kanë të mbushura me dashurinë e Allahut … nuk ka vend në to për të tjerët …

O ju të lënduar nga gjynahet, ilaçi i juaj është në lënien e tyre …

O ti i cili bën gjynah dhe nuk pendohesh, sa gjynahe tu kanë shënuar …

Ti ndoshta e ke shijuar kënaqësinë e gjynahut, mirëpo a e ke shijuar ëmbëlsinë e të qarit në sexhde …

Vdekja nuk është larg lagjes ku ti banon … vizito varrezat që ta shohësh shtëpinë që të pret.

Sa nga ata që janë përkujdesur të tubojnë pasuri, u erdhi vdekja dhe ua ndërpreu shpresat … me vete nuk i morën as fëmijët e as pasuritë …

Çdo orë që kalon më nuk kthehet … bëhu i kujdesshëm që çdo orë e jotja të përmban në vete adhurim …

Do ta njohësh vlerën e kohës së humbur, atëherë kur do ta shohësh Xhehenemin: “Ai do të thotë: “Ah, sikur të kisha bërë diçka të mirë për jetën time!”. Fexhër 24.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU