XHAMI I DRITARES SË PLUHUROSUR!!

Burri me gruan u shpërngulën në shtëpinë e re, dhe në mëngjesin e ditës së parë, duke e ngrënë mëngjesin e parë, gruaja tha:

“Burri im i shtrenjtë! Rrobat e lara të fqinjës sonë nuk qenkan të pastra!! Ajondoshta përdor detergjent të lirë, dhe patjetër e ka të blen më të shtrenjtë, nëse donë të pastrohen më mirë!”.

Këto fjalë gruaja ia tha burrit të saj, duke shikuar prej xhamit të dritares së saj drejt kopshtit, i cili ishte i përbashkët mes tyre dhe fqinjës së saj!

Gruaja për çdo ditë e jepte të njëjtin koment, kur e shihte fqinjën e saj duke i shtrirë rrobat e lara për t’ju tharë!

Pas një muaji, në një mëngjes, gruaja u kënaq kur e pa se rrobat e lara të fqinjës së saj, ishin të pastra dhe të lara më mirë se herëve tjera!!

Dhe tha: Burri im! Së fundi fqinja jonë e mësoi se si t’i lanë rrobat e saj!!

Kurse burri iu përgjigj:

Gruaja ime e shtrenjtë! Këtë mëngjes u zgjova më herët.. dhe e pastrova xhamin e dritares, nëpërmjet të cilit ti i shikon rrobat e fqinjës sate!!

“Ka mundësi që gjynahet e tua, janë ato që t’i paraqesin veprat e të tjerëve si të gabuara! Për këtë arsye përmisoi gabimet e tua, para se të komentosh për gabimet e të tjerëve!!”.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU