Wi-Fi: Një vrasës i heshtur që na vret ngadalë

Pothuajse të gjithë kemi Wi-Fi në shtëpi për shkak të lehtësisë së saj. Megjithatë, ka pasur disa shqetësime për sigurinë dhe përfundimin se Wi-Fi mund të dëmtojë shëndetin e përgjithshëm, veçanërisht te fëmijët. Pra,Wi-Fi ka një efekt negativ në gjëra të ndryshme, nga shëndeti i trurit deri te cilësia e gjumit.
Rreziqet e mundshme të Wi-Fi
Dëmton zhvillimin e fëmijës
Wi-Fi mund të prishi zhvillimin normal të qelizave, veçanërisht zhvillimin e fetusit. Ky rrezatim ndikon në rritjen e indeve, si në fëmijët dhe të rinjtë.
Kontribuon në zhvillimin e pagjumsisë
Wi-Fi gjithashtu ka një efekt të madh në pagjumësinë. Nëse ndiheni sikur nuk mund të bini në gjumë, mund të jetë për shkak të frekuencave. Njerëzit që janë të ekspozuar ndaj rrezatimit elektromagnetik e kanë shumë më të vështirë të bien në gjumë. Ndaj shkëputini të gjitha pajisjet Wi-Fi para se të shkoni në gjumë.
Pengon në funksionimin e trurit
Wi-Fi ndikon në përqendrimin dhe funksionin e trurit. Pra, aktiviteti i trurit është reduktuar, dhe si rezultat, mund të përjetoni probleme të humbjes së kujtesës.
Shumë njerëz përjetojnë një përgjigje reale fizike ndaj frekuencave elektromagnetike, duke përfshirë shkallën e rritur të zemrës. Prandaj, Wi-Fi rrit rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare.
Rrit rrezikun e kancerit
Ekspozimi ndaj rrezatimit elektromagnetik rrit rrezikun e zhvillimit të tumorit.