VARRGJE TË VETMUARA

Vetmia s’ёshtё gjё tjetё,pёrpos se munges e shoqёris

 

Padituria s’ёshtё gjё tjetёr,pёrpos se munges e dituris

 

Urrejtja s’ёshtё gjё tjetёr,pёrpos se munges e dashuris

 

Padrejtёsia s’ёshtё gjё tjetёr,pёrpos se munges e drejtёsis

 

Gёnjeshtra s’ёshtё gjё tjetёr,pёrpos se munges e sё vёrtetёs

 

Zhurma s’ёshtё gjё tjetёr,pёrpos se munges e heshtjes

 

Pёrtacia s’ёshtё gjё tjetёr,pёrpos se munges e edukatёs

 

Errёsira s’ёshtё gjё tjetёr,pёrpos se munges e dritёs

 

Injoranca s’ёshtё gjё tjetёr,pёrpos se munges e besimit

 

Dyftyrёsia s’ёshtё gjё tjetёr,pёrpos se munges e njerёzimit

 

Uria s’ёshtё gjё tjetёr,pёrpos se munges e ushqimit

 

Etja s’ёshtё gjё tjetёr,pёrpos se munges e ujit

 

Dhimbja s’ёshtё gjё tjetёr,pёrpos se munges e shёndetit

 

Pse? Pse ç’doherё kur e para ёshtё prezente,e dyta ёshtё e paaritёshme?

 

Po sikur tua ndronim vendet,si do tё jetё vazhdimёsia…?

 

Po sikur nё vёshtirёsi tё prezantonte shoqёria,vetmia s’do ekzistonte

 

Po sikur nё shoqёri tё gjallёronte dituria, padituria s’do ekzistonte

 

 

Po sikur nё shoqёri zemrat ti pushtonte dashuria,urrejtja s’do ekzistonte

 

Po sikur nё shoqёri tё sundonte drejtёsia,padrejtёsia s’do ekzistonte

 

Po sikur nё shoqёri tё thuheshte e vёrteta,gёnjeshtra s’do ekzistonte

 

Po sikur nё shoqёri tё praktikohej edukata islame,pёrtacia s’do ekzistonte

 

Po sikur nё shoqёri tё dominonte zёri i sё vёrtetёs,zhurma s’do ekzistonte

 

Po sikur nё shoqёri tё ndriçonte drita e All-llahut,errёsira s’do ekzistonte

 

Po sikur nё shoqёri besimi ti forconte zemrat,injoranca s’do ekzistonte

 

Po sikur nё shoqёri tё gjallёrohej shpirti njerёzor,dyftyrёsia s’do ekzistonte

 

Po sikur nё shoqёri tё sigurohej ushqimi hallallё,uria s’do ekzistonte

 

Po sikur nё shoqёri tё vlerёsohej ekzistenca e ujit tё pastёr,etja s’do ekzistonte

 

Po sikur tё gjallёrohej njё shoqёri e shёndosh,do shёrohej dhimbja e njerёzimit

 

Prandaj,mё mirё tё mbetemi varrgje tё vetmuara,se sa njё poezi e shёmtuar.

 

                                                        Shkruar nga: Xhemshit Jusufi

                                                                                    25.Mars.2015