UNIONI I SHQIPTARËVE MUSLIMAN NË AUSTRI

njofton të gjithë të interesuarit se UNIONI edhe këtë vitë do të organizoi haxhin për shqiptarët e Austrisë. Të interesuarit mund të lajmerohen në pikat e regjistrimit në Vjenë, Linz dhe Salzburg ku edhe do të bëhet regjistrimi dhe pranimi i dokumenteve.

Në programin e haxhit me Unionin do të ju shoqërojn Imamet shqiptarë të kualifikuar dhe me prëvojë udheheqje shumë vjeçare.

Gjithashtu Unioni ju njofton se këtë vitë të gjithë shqiptërët nga të gjitha xhamitë e Austrisë do të shkojn bashkarisht në haxh nën përkujdesjen e Unionit dhe ju bëjmë me dije që të jeni vigjilent dhe mos të bini preh e individëve privatë që nuk shikojn kualitetin shpirtërorë të kryerjes së haxhit por përfitimet individuale.

Për çmimin, datën e udhëtimit, datën e kthimit dhe detajet tjera do të ju njoftojm në ditët në vijim.

Oferta e Unionit vlenë për të gjithë bashkëatdhetarët që posedojn pasaporta:

austriake, maqedonase, kosovare dhe nga lugina me pasaporta serbe.

Lajmërohuni sa më shpejtë tek imamët e xhamive shqiptarë në Austri ku ju frekuentoni apo direkt tek kryetari i Komisonit të haxhit Vahidin Beluli në numrin e telefonit:

0676 760 48 54 ose 0699 17374276