Unë e dua nënën time, po ti?

Pas daljes tënde në këtë botë, prehet litari i kërthizës dhe mbetet përgjithmonë gjurma e saj në trupin tënd që ta kujtosh njeriun e saj, madhështinë e asaj e cila të ushqeu nga trupi i saj. O Zoti im, ngrite atë, shumëfishoja të mirat për shkak të mundimeve që ia shkaktova sa isha në trupin e saj!
“Zoti im! Mëshiroi ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël.” (El-Isra: 24)
Përkthehu: Qendra Kur’anore