TRI PERIUDHAT E JETËS QË TË BËJNË TË QESHËSH

Tri periudha të jetës të bëjnë të qeshësh:
1. Periudha e rinisë
E posedon kohën ¬¬+ fuqinë, por jo edhe pasurinë.
2. Periudha e angazhimit dhe e punës
E posedon pasurinë + fuqinë, por jo edhe kohën.
3. Periudha e pleqërisë
E posedon kohën + pasurinë, por jo edhe fuqinë.
Kjo është jeta. Kur të jep diçka, merr nga ti diçka tjetër.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU