TI JE AI QË VENDOS SE A DO TË NDRYSHON

Gruaja e Faraonit e vendosi të ndryshohet.

I biri i Nuhut, alejhi selam, e vendosi të mos ndryshon.

Ajo ishte nën sundimin e tiranit më të madh.

E ai ishte nën sundimin e thirrësit më madh.

Për këtë arsye, mos u arsyeto me situata, sepse ti je ai që vendos se a do të ndryshosh.

S’ka dobi në gjërat që vijnë vonë, si puthja në faqen e të vdekurit si shenjë kërkim faljeje.

Bëhuni të butë njëri me tjetrin, ende jeni të gjallë, dhe sillu me mua ashtu si e sheh dhe si e ke parë nga unë, e jo ashtu siç e ke dëgjuar për mua që e flasin të tjerët.

Më pëlqen ideja që t’i fshimë gabimet për hir që ta vazhdojmë vëllazërinë, e jo ta fshimë vëllazërinë për hir të gabimeve!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU