THUAJ O ZOT!

– E meditova zjarrin dhe e gjeta se nuk e dogji Ibrahimin, alejhi selam.

 Dhe deti nuk e fundosi Musain, alejhi selam.

Dhe fëmijën që e hodhi nëna e vet në deti dhe arriti deri te mbreti.

Dhe tjetrin që e hodhën vëllezërit në fund të pusit dhe pastaj shpëtoi e më vonë u burgos e pastaj u bë edhe ministër.

– A nuk marrim mësime nga ajo që kaloi!!!

Se e tërë bota nëse mblidhen të dëmtojnë me diçka nuk kanë mundësi të bëjnë më tepër se sa atë që e ka caktuar Allahu për ty.

Dhe nëse mblidhen të gjithë të bëjnë dobi nuk kanë mundësi të bëjnë asgjë më tepër se sa atë që e ka caktuar Allahu për ty.

Për këtë arsye përmisoni qëllimet e juaja se sipas tyre do të shpërbleheni.

– Dijeni se mbi njeriun është shkruajtur pikëllimi vetëm se atë ditë kur i është larguar lutjeve dhe duave.

Për këtë arsye thuaj: O Zot. 

Nga arabishtja: Irfan JAHIU