TË GJITHË IKIN

Të gjithë ikin,

mirëpo, ndryshon shkaku i ikjes së tyre!

Disa ikin kur ke nevojë për ta!

Disa ikin kur ju përfundon interesi!

Disa ikin kur për ty gjejnë zëvendësim!

Disa ikin që ta vazhdojnë jetën pa ty!

Disa ikin që të shkojnë tek Zoti i tyre!

Të gjitha rrugët e ikjeve të tyre na japin dhembje!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU