Sotë është dita e parë e muajit të bekuar Rexheb

Pejgamberi a.s.në këtë muaj agjëronte më shum se në muajtë para tij,në Muajt tjerë, agjëronte cdo të hënë dhe të ejnte,poashtu agjëronte ditët e bardha gjegjësishtë:13/14/15/ sipas kalendarit hënorë.
Në muajin Rexheb,agjëronte edhe ca ditë të tjera.Por nuk na është përcjellë se ai të ketë agjëruar të gjith muajin as Rexheb as Shaban,gjith muajin e ka agjëruar vetëm Muajin e bekuar Ramazan.


Kush ka mundësi të agjëron në këta dy Muaj bën mirë dhe Zoti e shpërblenë insha Allah.


Urime hyrja në Muajin Rexheb,insha Allah e mbrrim shëndosh e mirë Muajin Shaban dhe të bekuarin Ramazan.
Amin ja Rabbel alemiin.


Wesselamu alejkum we rahmetuullahi we berekatuh.