Sodê pushojê Zemra e Hoxhê,Ef,Bajram Avdiu

Nê Qytetin e Mitrovices,sode me 
Daten 14.09.2013,pushoje zemra
E,Hoxhê Bajram Ef,Avdiu,u merzit
Xhemati,u merzitê e gjithe Kosova

Ishte Arsimtare edhe Hoxhe kurrê
Nga puna,e tij Hoxha Bajram nuk,u
Ndalê, shume Atdhetare ish Hoxha
Bajram Ef,Avdiu,nuk ju trembe kur

Syri i tij nga shkijete e kolloshinitê
Shume her ne UDB,ate e ftuane qe
Te largohete aje,nga daveti,e Islami
Pore Hoxhê Bajram,Ef,Avdiu kjo kur

Nuk e trembi,aje vazhdojê punen e
Tij,si Imam ne Xhamin e Zallite pore
Kure nuk i haroje Odate aty ku ishte
Gjithmonê Popullinê ne Davete ajê i

Ftonte nga rrugetet e,djallit ti largoj
Nê rrugên me te bukure Islame,gjith
Na thrriste,se jemi Muslimanê,duhet
Te falenderojme te lumint- ALL- LLAH

Hoxhê Bajram Ef, Avdiu ishte Arsimtar
Dhe Hoxhê,nga mesimete e tij sodê ne
Kemi shume Mjek,Ingjiner,e Arsimtarê
Si pasardhese te tij kemi edhe djali e ti

Hoxhên e nderuare dhe shume i sinqert
Hoxhe Ekrem B.Avdiu,qe nga aje te gjith
Ne tokat Shqiptare e me gjere ligjeratate
E, Hoxhê Ekrem Avdiut ne marim mesim

Eshte i urte si Babai i vete Hoxhe Bajram
Ef,Avdiu, nga i cilli muarê mêsim,si duhet
Te sillête nê profesioni, e tij,pa pritese ai
Tê punojê dhe Islamin perpara ta qojne,e

Nga ajê njerzit pêr ISLAM, tê mesojne se
Kete e kemi ne obligimê,nga fêmirija deri
Nê vdekje kurr nga ky besim i paster sikur
Ari ne nuk guxojme as njê minut,ta harojê

Ju falenderojmê nga Zemra Hoxhê i jonê
Bajram Ef,Avdiu,nuk do te haron kurre ty
Kosova,nuk te harron Qyteti i Mitrovices
Lusim Allahun xh.h.me Xhenetin- Firdevz
Tê shperblefte,ne Xhenet u takofshimê-Amin:

Sabri Vilanci-17:09:2013-Vushtrri-R.K.S.
Ngushllime pere Familjen-Avdiu--.Nga-Fam- Vilanci