SI KUROHEN TË METAT DHE MANGËSITË ?!

Rrëfehet për një burrë se ankohej prej të metave të shumta që i kishte. Ky burrë rrëfehet se tentoi që ato t’i përmirëson, mirëpo nuk e arrti një gjë të tillë. Ndërkohë shkoi tek një dijetar, i njohur për devotshmërinë dhe besimin e tij, dhe ju ankua për ato të meta dhe kërkoi mendimin e tij se si ti kuron ato.

Dijetari ia dha një propozim interesant duke kërkuar nga ai që të kuron vetëm se njërën nga to, gënjeshtrën! E porositi të jetë i sinqeritet në të gjitha çështjet e tij.

Burri u habit dhe në vete tha se çfarë lidhje ka sinqeriteti me të metat e tjera, mirëpo prapë e respektoi urdhrin e dijetarit dhe shprehu vullnetin e plotë që të vepron ashtu.

Kaluan disa ditë dhe, një ditë prej ditëve, njeriu u sprovua me një ves të nga veset e tij, alkoolin. Shprehu vullnetin të pi dhe e afroi tek vetja, e mbushi gotën, dhe kur e ngriti dhe e afroi tek goja tha: çfarë do ti them dijetarit nëse më pyet se a ke përdor alkool?! – A ta gënjej?! – Jo, më nuk do ta pi asnjëherë!

Një ditë tjetër deshi të bën një mëkat tjetër dhe e pyeti veten?! Çfarë do ti them unë dijetarit nëse më pyet! A ta bëj atë mëkat apo ta gënjej! – Jo, më nuk e bëj.

Dhe kështu.. çdoherë kur donte të bënte ndonjë mëkat u ndalte dhe e pyeste veten dhe në fund e braktiste që mos ta gënjen dijetarin.

Me kalimin e kohës ky njeri i braktisi të metat dhe mangësitë e tij si meritë e të kapurit të tij për sinqeritetin dhe moralin e mirë!!

Pra sinqeriteti është ajo neve që na mungon dhe mungesa e saj të metat po na shton dhe ato të meta në jetën tonë po reflektojnë dhe me to njerëzit po i dëmtojmë.

Të kapemi fort për sinqeritetin dhe për moralin e mirë dhe të tentojmë që sa më shumë të merremi me veten dhe të metat e tona se sa me të tjerët dhe të metat e tyre, e kështu që Allahu të na dërgon sukses në kurimin e tyre për shkak sinqeritetit tonë se duam të jemi sa më të mirë për ta kënaqur Allahun.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

.