SHTATË KËSHILLA PËR TA PËRFORCUAR IMANIN

1- Falja e namazit në kohën e vet për arsye se është vepër e cila të afron kah Allahu.
2- Përmendja e Allahut edhe nëse ajo është vetëm se pesë minuta brenda një ore.
3- Lutja e vazhdueshme për çdo ditë me vendosmëri dhe me mbështetje në Allahun.
4- Përkujdesja për leximin e Kuranit për çdo ditë që mos të bëhemi nga të shkujdesurit.
5- Largimi nga shoqëria e keqe dhe me moral të ligë.
6- Dërgimi i salavateve mbi të Dërguarin e Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, dhjetë herë në mëngjes dhe dhjetë herë në mbrëmje, dhe kërkimi i faljes njëqind herë brenda ditës.
7- Agjërimi i ditës së hënë dhe të enjte sipas mundësive dhe po ashtu edhe agjërimi i ditëve të bardha (dita e trembëdhjetë, e katërmbëdhjetë dhe e pesëmbëdhjetë sipas kalendarit islamik).

Nga arabishtja: Irfan JAHIU