SHPEJTO SA ËSHTË TREGU I HAPUR

Nëse e ndien se nuk je aktiv në adhurime.
Nëse e ndien se Kurani nuk ndikon në shpirtin tënd dhe nuk lë asnjë gjurmë në të.
Nëse e ndien se përmendja e vdekjes nuk ndikon në ty.
Nëse e ndien se vazhdon në të njëjtin gjynah dhe në zemër nuk e ndien dhembjen e gjynahut.
Dije se me të vërtetë zemra jote ka vdekur.
Dije se me të vërtetë zemra jote ka vdekur.
Ka një rrugë të vetme për ta ripërtërirë jetën e zemrës, e ajo është, leximi i Kuranit me përulje e duke e medituar dhe dhikri (përmendja e Allahut) i shpeshtë. Dhikri është jetë për zemrën dhe e ringjall atë.
Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, thoshte: “Tregto sot për veten, ku tregu është prezent, çmimi i caktuar dhe malli i lirë, sepse do të vijë një ditë, ku në të nuk do të ketë mundësi të arrihet as te pakica e as te shumica e atij malli.”
Ajo është Dita e Humbjes dhe e Fitimit.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU