Shikimi në gjërat e ndaluara

Shkencëtarët kanë vërtetuar se shikimi në vazhdimësi në femra zgjon instinktin e njeriut si dhe vë në lëvizje hormonet e veçanta për seksin, gjë që me kalimin e kohës shkakton dobësimin e sistemit imunitar si dhe kanosjen me sëmundje të ndryshme.

Hulumtuesit kanë shtuar se mënyra më e mirë e shërimit të këtij çrregullimi është shmangia nga shikimi me epsh në femra.

I Dërguari i Allahut, Muhammedi, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi te, e ka shëruar rrënjësisht këtë problem në këshillën dhënë Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të:
“O Ali! Mos paso shikimin me shikim, ngase për ty mund të jetë (i lejuar) i pari, por jo edhe i dyti! ” (Hadithin e transmeton Tirmidhiu.)

I madhëruar qofsh o Allah!

Abdudaim El-Kehil
http://www.kaheel7.com/ar
Përshtati: Sedat Islami