SHFRYTËZO RASTIN NËSE DËSHIRON TË FALESH

Pejgamberi a.s.ka thënë
Allahu i lartëmadhëruar, për cdo natë të Ramazanit,falë nga nji milion gjunahqarë,nga ata që pendohen dhe kërkojnë falje.
Kurse natën e Kadrit falë aq sa ka falur gjatë gjith muajit të bekuar Ramazan.
Pra numri i të falurve arrinë në 56 milion,do të ishte humbje e madhe,nëse unë ose ti,e humbim këtë rastë të volitshëm për falje,dhe mbetemi të pa falur.
Andaj nxito vëlla dhe ti motër, pendohu tek Allahu,nëse donë të jesh i (e)falur.
O Zot na fal neve dhe mbarë besimtarët.

Shkruar nga Hoxha Zekerija Bajrami, për Radio Pendimin.