SHENJAT E VDEKJES SË ZEMRËS

Mëkat pas mëkati vdes zemra…

Për këtë kur iu është thënë Seid b Musejeb (Allahu e mëshiroftë):se Abdulmelik b Mervan ka thënë: kam ardhë me një gjendje që nuk po gëzohem me punën e mirë që veproj, e as nuk po pikëllohem me punën e keqe që veproj. Tash i ka vdekur zemra, dhe nuk ka vetëm një shenjë të vdekjes së zemrës, por ka disa shenja tjera, prej tyre:

– Gëzimi me veprimin e mëkatit dhe bërja e mëkatit haptazi.

– Lumturia kur takon mëkatarët.

– Depresioni kur sheh nënshtruesit e Allahut.

 

– Këmbëngulja në mëkate pa e shpejtuar pendimin.

– Mosmerakosja për ikjen e adhurimeve.

– Moslargimi i të keqes me : dore, gjuhë dhe zemer.

Përshtati: Valdet Kamberi