SHEMBULLI I SPROVAVE ME LAPSIN

Nëse kalon nëpër periudha të rënda gjatë jetës sate dhe e humb baraspeshën tënde në jetë dhe nga ajo ankohesh shumë,
Rikujto…
Se lapsi kur gdhendet, ballafaqohet me dhembje të mëdha brenda kohës, mirëpo, pastaj bëhet më i mirë dhe më i bukur.
Kështu janë edhe sprovat dhe belatë.
Ato të bëjnë më të fortë, më energjik, më i mirë dhe me iman më të fortë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU