SA I MJERI QË ËSHTË I BIRI I ADEMIT!!

Sa i mjeri që është i biri i Ademit!

Goditet me tri fatkeqësi, brenda ditës dhe natës, dhe nuk merr mësim nga asnjëra nga to!

– Fatkeqësia e parë:

Vitet i shkurtohen për çdo ditë, dhe ditën kur i shkurtohet viti i tij, ai nuk mërzitet! Kurse kur i pakësohet diçka nga pasuria, pikëllohet tepër!

Pasuria zëvendësohet, kurse vitet nuk kthehen!

– Fatkeqësia e dytë:

Për çdo ditë ushqehet nga furnizimi i Allahut; dhe nëse është furnizim nga hallalli, do të llogaritet për të, kurse nëse është nga harami, do të ndëshkohet për të!

I mjeri, nuk e di përfundimin e llogaritjes së tij, Ditën e Kiametit!!

– Fatkeqësia e tretë:

Për çdo ditë, i afrohet nga pak ahiretit, dhe i largohet nga pak dynjasë!!

Edhe përskaj këtij fakti, ai nuk brengoset për ahiretin e përhershëm, aq sa i kushton rëndësi dynjasë kalimtare!

Dhe ai nuk e dinë, se a do të jetë përfundimi i tij në Xhenetin e Allahut, apo në Xhehenemin e mallkuar!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU