SA I CUDITSHËM ËSHTË NJERIU

Njeriu gëzohet,pse për cdo dit e për cdo vit i shtohet pasuria,por harron se për cdo dit e për cdo vit atij i pakësohet jeta,pra për cka gëzohet ?dhe cka feston?,si duket ai këtë s’e kupton,apo veten e mashtron?
Një njeri shiste akullore në rrugët e Bagdadit,por,pasi që ishte shum vapë,ai pa nderpre thoshte:ndihmonje njeriun që po i shkrihet kapitali.


Edhe neve po na shkrihet kapitali por ne sjemi kah e kuptojmë.
Edhepse, ne po i percjellim shum të rijnjë,por ne,meremi përsërij me vitin e “Rij”


O Zot na udhëzo.

Nga Dr. Zekerija Bajrami