Sa bukur i ka përshkruar dikush këto ditët e pas Ramazanit

Xhamisë iu kthye qetësia…
Edhe radhët e falësve u pakësuan…
Madje edhe mus’hafet u kthyen në rafte…

Mbeti vetëm një kategori burrash që nuk binë në sy, por janë shumë të pastër dhe të përkushtuar. Këta gjithë jetën e kanë Ramazan…

Shkruar nga Hoxha Ekrem Avdiu.