RUAJU NGA ZEMRA E NGUSHTË

Nëse,kemi zemër të ngushtë,jeta e jonë do të jetë shum e vështirë.
Saqë, edhe sipërfaqja e tokës,do të jetë e ngushtë për ne.
Edhe pse ajo është aq e gjërë,saqë ka vend për të gjitha gjallesat.
Me përjashtim,në te nuk ka vendë për njerëzit zemërngushtë.
Andaj ata, janë në gjendje të likvidojnë dikend,për t’i bërë vendë ,zemrës se tyre të ngushtë.
Por me te shum gabojnë.
O Zot,gjëroj zemrat tona ndaj njëri tjetrit. Ja Rabbel aleminë.

Shkran: Zekerija Bajrami

© Radio Pendimi