Ruaju nga mendjemadhësia!

Sufjan bin Ujejne ka thënë:” Kush i bën gjynahet nga lakmia, shpreso për të!
E kush i bën gjynahet nga mendjemadhësia frikësohu për të!
Ademi a.s bëri gjynah nga lakmia e Allahu e fali atë, ndërsa Iblisi bëri gjynah nga mendjemadhësia dhe Allahu e mallkoi atë”.
(سير أعلام النبلاء)

Nga gj. arabe: Fadil Musliu