313086516_672804050876068_4427296566881399990_n

RUAJI KËTO SHTATË RREGULLA TË LUMTURISË

1. Mos e urre askënd, edhe nëse dëmi i tij ndaj teje është shumë i madh.

2. Mos u mërzit asnjëherë dhe bëj dua shumë.

3. Jeto modest, sado që je i madh.

4. Beso se do të ndodhë e mira, sado që të jenë të mëdha problemet e tua dhe ki mendim të mirë për Allahun.

5. Jep shumë, edhe nëse ti privohesh nga ajo.

6. Buzëqeshu, edhe nëse në zemrën tënde rrjedhin pika gjaku.

7. Mos e ndërpre lutjen për vëllanë tënd në mungesën e tij

Nga arabishtja: Irfan JAHIU