Rtv Pendimi

RAMAZANI DHE AGJËRIMI NË IDENTIFIKIM TË NDËRSJELLË

Kush i ka mësuar shtyllat e Islamit e ka kuptuar se ato janë pesë dhe se njëra prej tyre është agjërimi i Ramazanit. Kur kemi qenë të vegjël, sa herë i kemi numëruar këto pesë shtylla, nuk kemi mundur që të mos i ngatërrojmë në shprehje, herë duke thënë agjërimi e herë Ramazani. Ato dyja, pra, shumë natyrshëm janë bërë sinonime të njëra-tjetrës.

Krahas zbritjes së Kur’anit, agjërimi është bërë shenja identifikuese kryesore e muajit Ramazan. Është një ritual (ibadet) shumë i veçantë. Është shumë i kulluar dhe i paalternativë. Ose kryhet ose shpërfillet. Madje, ose bëhet për hir të Allahut ose nuk bëhet fare. Në të nuk ka syefaqësi e reklamë, ngase është veprim që nuk u nënshtrohet shikimeve të njerëzve. M’u për këtë, thotë Allahu i Madhërishëm në hadith kudsijj:
“Çdo vepër që e bën biri i Ademit, i takon atij, përveç agjwërimit. Ai është për Mua dhe Unë shpërblej për të.” (Buhariu dhe Muslimi)
Agjërimi veçohet nga vargu i adhurimeve, jo për shkakun se ato tjerat nuk duhet të bëhen për hir të Allahut, por për shkakun se të tjerat edhe ka mundësi që kryesi i tyre të shtiret dhe të mos jetë i sinqertë, të synojë edhe diçka krahas kënaqësisë së Allahut. Ndërsa agjërimi nuk mund të jetë veçse me sinqeritet, ngase askush nuk ka çasje në faktin se agjëron dikush apo jo.

TË NGJAJSHME

IOS
ANDROID
DONACION
DËRGO MESAZH