Qysh me e rregullu ekranin e kthyer anash?

Shumica e sistemeve operative ofrojnë opcione për kthimin e ekranit për të ju ndihmuar të krijoni ekran të jashtëm.

Shpeshherë ky veprim mund të shkoj gabimisht kur përdoruesi dëshiron ta rikthej ekranin në gjendjen e mëparshme.

1.Shtypni Ctrl+Al, dhe njërën shigjetë.

Për ta kthyer ekranin nga lartë poshtë shtypni Ctrl+Al+ ↓

Për ta rikthyer në gjendjen e mëparshme shtypni Ctrl+Al+↑

2.Për të kthyer ekranin nga e djathta në të majtë shtypni Ctrl+Al+→.

Image