PSE TË ZEMËROHESH?!

Mos u zemëro e të thuash se unë jam i pikëlluar, ka të tjerë që janë në pikëllim më të rëndë se ti.
Mos u zemëro e të thuash se unë jam i sëmurë, ka të tjerë që janë shumë më të sëmurë se ti.
Mos u zemëro e të thuash se nuk kam të holla, ka të tjerë që nuk kanë as vendstrehim.
Mos u zemëro e të thuash se unë jam i vetëm, ka të tjerë që janë jetimë dhe pa familje.
Mos u zemëro e të thuash se pse o Zot! Zoti yt është Bujar, i Urtë, Fuqiplotë, Ai e di se pse!
E jotja mbetet të thuash se unë jam robi Yt, që i nënshtrohet urdhrave të Tua dhe jam i kënaqur me caktimin Tënd.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU