Rtv Pendimi

Prof. Dr. Musa Musai

është i lindur në vitin 1970 dhe vin nga fsh. Gradec i Gostivarit. Shkollen fillore e kreu në vendlindje, të mesmen në Medresenë “Isa Beu”- Shkup. Studimet sipërore i përfundon në vitin 1996 në Stamboll të Turqisë në Fakultetin Teologjik (Ilahijjat). Në vitet 1996-1998 vijon studimet e magjistraturës në Universitetin Marmara në Stamboll, me çrast megjistron në lëminë e Psikologjisë së Religjionit në temën:” Perceptimet e Identitetit-fetar dhe kombëtar te Shqiptarët e Maqedonisë dhe të Turqisë”. Ka doktoruar në vitin 2004 po në lëmin e Psikologjisë së religjionit në të njëjtin universitet në temën: “Integrimi i Identitetit-Fesë te Muslimanët e Ballkanit”.
— Ka qenë anëtarë i kolegiumit editorial të Përmbledhje Punimesh pranë Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup.
– Prej vitit 2006-2011 ka ligjëruar në Universitetin Ndërkombëtarë në Novi Pazar.
– Që nga viti 2006 drejtor i Fondacionit të Shkencës dhe Kulturës “Dituria”, Gostivar.
– Prej nga viti 2009 ligjërues i rregullt në studime deri-diplomike dhe post-diplomike, pranë Fakultetit filozofik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, drejtimi Psikologji,
– Ligjërues në Fakultetin e Psikologjisë pranë Universitetit FAMA në Prishtinë dhe Prizren.
Dr. Musa Musai është autor i disa librave, edhe atë:
– Psikologjia e Identitetit Fetar, 2004 Gostivar.
– Perceptimet e Identitetit Fetar dhe Kombetare te Shqiptareve ne Maqedoni dhe Turqi, Logos-A, 2005 Shkup.
– Integrimi i Identitetit-Fesë te Muslimanët e Ballkanit.
– Ka përkthyer libra të njohur në mes të cilëve: “Dija dhe Shkenca në Qytetërimin Islam”, “Tre Muhammeda, dy imagjinarë e një i vërtetë”, “Freudi dhe Feja”, “Psikologjia e Ibadetit”, “Islami Përmes Haditheve”, Thirrja veprim profetik, “Me leje se kam provim” etj.
Ka marrë pjesë në seminare dhe konferenca të ndryshme në vend dhe jashtë vendit.

 

TË NGJAJSHME

IOS
ANDROID
DONACION
DËRGO MESAZH