Prej ku fillohet të radhitet safi?

RADHITJA E SAFEVE NË NAMAZ!

Pyetje:

I nderuari Hoxhë!
Prej ku fillohet të radhitet safi?
A duhet menjëherë pas imamit apo prej skajit të anës së djathtë!?

Përgjigje:
Ata që falen në saf radhiten menjëherë pas imamit, duke u radhitur në anën e djathtë dhe të majtë.

Pra, safi nuk fillon prej skajit të anës së djathtë, ashtu siç qëndron në pyetje.
Pastaj safi i rradhës duhet të rënditet në të njejtën mënyrë sikur safi paraprak.

Komisioni i Përhershëm për Fetva. 1/223.

Nga arabishtja:
Suad B. Shabani.