Poezi kushtuar sharteve te islamit?

Pejgamberi a.s. na ka thene
Pese shtyllat e Fese Islame jane
Shehadetin deshmi te pare qe e kemi 
Me te deshmojme qe musliman jemi.

Namazi eshte shtylla e dyte e Islamit
Ku eshte edhe direku me i forte i imanit
Kush namazin pa nderpre e perdore 
Do ta kete ate si drite ne vorr.

Zekati eshte shtylla e trete e Islamit 
Per pastrimin e pasurise se muslimanit
Zekati koprracine nga zemra e largon
Por edhe fukarane e ndihmon dhe e gezon.

Agjerimi i Ramazanit eshte shtylla e katert e Islamit
Me te perforcohet edhe me teper besimi i imanit
Agjerimi pastron trupin pa e operuar
Pejgamberi a.s. keshtu na ka mesuar.

Haxh-xhi eshte shtylla e peste e Islamit
Me ta rrumbullaksohen detyrat e imanit
Kush ka mundesi vendet e shenjta me i vizituar
Nga All-llahu xh.sh. per keto jemi te obliguar.