Pesë fjalë apo pesqind dele ?

Prej Aliut r.a.trasmetohet,se Pejgamberi a.s.ati i ka thënë: o Alij,cilën e dëshironë:
Të t’i jap ty pesqind dele, apo t’i mësoj ty pesë fjalë,të cilat janë të vlefshme për dunja dhe për Ahiret.
Aliu tha:unë dua që tm’i mësosh pesë,fjalë o i Dërguar.
Pejgamberi a.s.tha,thuaj:

1-O Zoti im,m’i fal mëkatet e mia.

2-Më dhuro moral të mirë.

3-Më mundëso që fitimin ta kemë nga hallalli dhe të pastër.

4-Më bën që të jemë i kënaqur,me atë që Ti më ke furnizuar.

5-Mos më bën, që të lokmoj atë,që Ti nuk ma ke ofruar.

Vëlla i dashur,dhe ti motër e nderuar,
poqëse ne, këta porosi profetike i analizojmë mirë,dotë bindemi se,me të vërtetë këta kanë vlerë,më shumë se pesqind dele.
Por pak janë ata që kuptojnë.

Hoxhë Dr. Zekerija Bajrami