PESË ERRËSIRAT

– Mëkatet janë errësirë dhe llamba e tyre është Pendimi.

– Varri është errësirë dhe llamba e tij është Namazi.

– Peshorja është errësirë dhe llamba e saj është La ilahe il-lAll-llah.

– Sirati është errësirë dhe llamba e tij është Bindja e plotë.

-Ahireti është errësirë dhe llamba e tij është Puna e mirë.

Nga fjalët e Ebu Bekrit, Allahu qoftë i kënaqur me të!

Përshtati: Valdet Kamberi