Përse na ka krijuar Allahu?

Allahu na ka krijuar që të njihemi dhe të duhemi mes veti. E nuk na krijuar që ta urrejmë, ta xhelozojmë dhe luftojmë njëri-tjetrin.
Të duash të mirën për të tjerët është cilësi e besimtarit, ndërsa urrejtja dhe xhelozia është cilësi e zullumqarit.

Allahu na dhashtë cilësi të besimtarëve dhe na ruajtë nga cilësitë e zullumqarëve!

Shkruar nga hoxhë Fadil Musliu.