PËR NJË JETË MË TË LUMTUR

 1. Filloje ditën tënde me namazin e sabahut, që ta arrish shpëtimin dhe suksesin.
 2. Mos e ndal duanë, sepse ajo është litari i shpëtimit.
 3. Rikujtoje se fjalët e tua i shënojnë melaqet.
 4. Ji optimist, edhe nëse gjendesh në gjendjen më të vështirë.
 5. Bleje me të hollat e tua lutjen e ndonjë fukaraje dhe dashurinë e të mjerëve.
 6. Kujdes nga lutja e atij që i bëhet padrejtësi.
 7. Bëhu sebep për qëndrueshmërinë e familjes sate.
 8. Rrobat e tua të vjetra, të reja janë te të varfrit.
 9. Mos u zemëro, jeta është më e shkurtër sesa ti e paramendon.
 10. Mos e mbyll derën e përgjigjes me mëkate.
 11. Namazi është që më së shumti të ndihmon gjatë sprovave dhe belave.
 12. Largoju paragjykimeve të liga, qetësohesh dhe rehatohesh.
 13. Shkaku i çdo brenge është largimi prej Allahut, për këtë arsye ik drejt Tij.
 14. I privuar është ai që është privuar nga namazi me përulësi dhe nga syri që loton.
 15. Bëje dashurinë që e tëra të jetë për Allahun dhe të Dërguarin e Tij, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të.
 16. Falja atij që të përgojoi, sepse ai të dhuroi shumë mirësi.
 17. Bëje traditë që Kurani të qëndrojë te koka jote, se leximi i një ajeti është më i mirë se krejt dynjaja dhe çka ka në të.
 18. Jeta është e bukur dhe më e bukur bëhet, kur ti e jeton atë me iman.                                                                   Nga arabishtja: Irfan JAHIU