MJERË PËR NE NËSE NUK NDRYSHOJMË

Alkooli – pije.

Bixhozi – fat.

Muzika – art.

Ryshfeti – një kafe.

Përzierja e gjinive – civilizim.

Lakuriqësia – liri.

Kurvëria – lidhje kaluese.

Paturpësia – zhvillim dhe emancipim.

Hipokrizia – politikë.

Thirrja në të mirë – egërsi.

Ndalimi nga e keqja – prapambeturi.

Mjerë për ne se çfarë ndëshkimi do të na japë Allahu, nëse nuk ndryshojmë!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU