Për cilin faj u shkatërrua ??

Për cilin faj u shkatërrua një qytet i tëri si Halebi dhe për cilin faj u masakruan gra,pleq dhe fëmijë?

“Mos mendo kurrsesi që Allahu nuk e vëren atë që bëjnë keqbërësit! Ai vetëm ua shtyn (dënimin) deri në Ditën, kur sytë e tyre do të zgurdullohen (nga tmerret që do të shohin).” Surja Ibrahim 42.