Pasurinë që duhet ta dëshirojmë

Nëse i dëgjon njerëzit e mirë duke thënë për prindin tënd: “ka qenë njeri i mirë”, dije se ai të ka lën pasuri të madhe!
Se nëse ai ka qenë njeri i mirë, ka bërë gjithëçka që është e mirë për ty edhe pse ti ndoshta nuk e kupton.
Andaj shumë të mira të jep Zoti në këtë botë për shkak të prindit tënd , duke thënë: ”Babai i tyre ka qenë njeri i mirë”. (El-Kehf, 82)

Zoti i mëshiroftë prindërit tonë!

Shkruar nga hoxhë Fadil Musliu.