PASTRO ZEMRËN DHE LARGOJU MENDIMIT TË KEQ

– Për shkak të mendimit të keq po e urrejmë njëri-tjetrin,

dhe u rralluan takimet mes nesh,

dhe i shkëputëm lidhjet farefisnore.

Zot na mundëso të kemi mendim të mirë për njerëzit dhe ata të kanë mendim të mirë për ne!

– Që jeta të ecën më lehtë,

mos komento çdo gjë,

mos shiko në çdo gjë me hollësi,

dhe mos e analizo çdo gjë.

Kur të flet tjetri, dëgjo, pastaj buzëqeshu dhe në fund injoroji fjalët që i dëgjove.

Nuk është patjetër që çdo gjë ta marrësh nën konsideratë.

Allahu e mëshiroftë atë që i shpërfill gjërat për hir që të mbetet dashuria dhe që të mbulohet gabimi!

– Të pastruarit e zemrës nuk është mangësi.

Shpërfillja e gjërave nuk është çmenduri.

Falja nuk është dobësi .

Heshtja nuk është mbyllje në vetvete.

Po ajo është edukatë dhe adhurim!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU